ترس ها و اضطراب های دوران کودکی

ترس ها و اضطراب های دوران کودکی

ترس ها و اضطراب های دوران کودکی

جهان کودکان ، جهانی آکنده از خطر ، واقعیت و گمان است . جهانی ست که بسیاری از بزرگ سالان ویژگی های خاص آن را فراموش کرده اند. اگر آنان برای چند دقیقه به دوران کودکی خود برگردند و به زمانی بیندیشند که سایه ی برگ های درختان در شب آنان را می ترساند ،بی گمان در می یابند چرا کودکان از موضوع هایی می ترسند که چندان ترسناک هم نیستند . آیا آنان به یاد دارند که در آن لحظه چه حالی داشته اند؟اکنون درباره ی سایه ی درخت چگونه می اندیشند؟ آیا باز هم از آن می ترسند؟آیا گمان می کنند ترسشان در آن دوره ،پوچ و بی معنا بود؟

باورها،گمانه ها و تخیلات کودکان برایشان صد در صد واقعی هستند ،زیرا هرچه به گمان و خیالشان در می آید حقیقت دارد . زمانی که کودک ساعت ها با عروسک ها و اسباب بازی هایش بازی می کند و به هر کدامشان نقش و شخصیتی واقعی می دهد چرا سایه ی روی دیوار هیولایی ترسناک نباشد که می خواهد او را بگیرد.

برخی ترس های کودکان رایج و طبیعی و برخی دیگر غیر عادی و نادر هستند . اگر پدر و مادر و نزدیکان کودک نسبت به ترس او بی توجه غافل باشند ، نه تنها گاهی بر شدت آن افزوده شود، بلکه این احتمال وجود دارد ،در ذهن و اندیشه ی او تثبیت و ماندگار شود . برای همین ،باید پیش از این که ترس کودک برای او و خانواده اش مسئله و مشکلی بغرنج و حاد شود ، راهی برای کاهش و نابودی آن بیابند . نخستین گام برای این منظور نیز ،پذیرش تمامی هیجانات و گمانه های کودک است ، چه آن دسته که خوش آیند و رضایت بخش هستند ، مانند شادی و نشاط چه آن دسته که ناخوش آیند و نامطلوب هستند مانند ترس و اضطراب.برخی پدر و مادران زمانی که برای نخستین بار با ترس فرزند خود روبه رو می شوند ، نمی توانند باور کنند او از موضوعی ساده و پیش پاافتاده چنان بترسد که نتواند هیچ کاری انجام دهد.در حالی که آنان باید در نظر داشته باشند ترس های کودکان ،نباید آنان را ناراحت و نگران کند، زیرا ناشی از ناآگاهی و شناخت آنان از پدیده های گوناگون است . ترس کودک می تواند برای کودک سودمند و باارزش باشد،چون می تواند او را از بسیاری خطرها و پیش آمدهای احتمالی مصون نگه دارد . احساس ترس می تواند به کودک کمک کند،نخست خوب بیندیشد سپس تصمیم بگیرد .
برخی ترس های کودکان رایج و طبیعی و برخی دیگر غیر عادی و نادر هستند . اگر پدر و مادر و نزدیکان کودک نسبت به ترس او بی توجه غافل باشند ، نه تنها گاهی بر شدت آن افزوده شود، بلکه این احتمال وجود دارد ،در ذهن و اندیشه ی او تثبیت و ماندگار شود . برای همین ،باید پیش از این که ترس کودک برای او و خانواده اش مسئله و مشکلی بغرنج و حاد شود ، راهی برای کاهش و نابودی آن بیابند . نخستین گام برای این منظور نیز ،پذیرش تمامی هیجانات و گمانه های کودک است ، چه آن دسته که خوش آیند و رضایت بخش هستند ، مانند شادی و نشاط چه آن دسته که ناخوش آیند و نامطلوب هستند مانند ترس و اضطراب.

پدر و مادر ،تنها باید به یاد داشته باشند ، روش رویارویی شان با ترس فرزندشان مهم است . اگر آنان رفتاری شتاب زده و نسنجیده داشته باشند ، ممکن است ،نه تنها نتوانند به فرزندشان برای غلبه بر ترس خود کمکی کنند ،بلکه بر میزان ترس کودک نیز بیفزایند.

پدر ،مادر و اعضای خانواده می توانند با ملایمت ،بردباری و حمایتی که از فرزندان خود ،هنگام رویارویی با ترسشان از خود نشان می دهند ، به آنان کمک کنند ، تا درست احساس کردن ،اندیشیدن و رفتار کردن را بیاموزند. در واقع ، کودکان با دیدن رفتارهای هم دلانه و محبت آمیز پدر مادرشان در می یابند هر اندازه هم هراسان و پریشان باشند ، باز هم می توانند آرامش و امنیتی را که در آن لحظه به آن نیاز دارند ،در آغوش و کنار پدر و مادرشان به دست آورند.

در کتاب “ترس ها و اضطراب های دوران کودکی “تلاش شده است ،نخست عوامل موثر در ایجاد و بروز ترس های کودکان و نوجوانان جداگانه بررسی شود سپس روش های رویارویی با هر یک عرضه گردد.موضوع این کتاب، شناخت و درمان روان شناسانه هراس و اضطراب در کودکان است. نگارنده در کتاب حاضر کوشیده است پس از بررسی مقوله ترس و دلشوره در کودکان، ضمن توضیح عوامل به وجود آمدن و نشانه های ترس و بیان روش کاهش این معضل به تبیین چند نمونه از ترس های فراگیر در کودکان همچون ترس از بیگانگان، دلهره جدایی، ترس از آب، جانوران، تاریکی، کابوس های شبانه، پزشک، مدرسه، خشونت، جدایی پدر و مادر و مرگ پرداخته و روش های کاهش این ترس ها و دلهره ها را بیان کرده و به این وسیله به والدین در شناخت و رفع ترس ها و اضطراب های کودکان کمک نماید.

منبع: تبیان